Vid en energideklaration ges förslag på hur ditt hus ska bli energieffektivare.

Varför ska du energideklarera ditt hus?

På sikt kan du spara stora pengar och du gör en god gärning för miljön om du kan minska din energiförbrukning.

För att värna om vår miljö har man inom EU kommit överens om att spara energi på uppvärmning och kylning av byggnader. Ca en tredjedel av energiförbrukningen inom EU går till detta. Följden av detta beslut är att vi ska energideklarera våra byggnader. 

Villor ska enligt lag energideklareras vid försäljning. Säljaren är ansvarig för detta. Köparen har rätt att inom sex månader efter köpet beställa en energideklaration på säljarens bekostnad om det inte är gjort. Energideklarationen gäller i tio år.

Övriga byggnader ska idag ha en gällande energideklaration. Vissa byggnader är undantagna från detta krav. Läs mer om det på Boverkets hemsida. www.boverket.se

Vem får utföra en energideklaration?

För att få utföra en energideklaration måste man vara certifierad energiexpert. 

Hur går det till?

När  jag kommer för att besiktiga ditt hus tittar jag på isolering av tak väggar och golv, på fönster, på uppvärmningsanläggningen m m . Jag vill också se fakturor gällande el, olja, pellets, fjärrvärme, gas och vatten. Årsförbrukningen av ved är också viktig.

När jag hämtat in all information lägger jag in den i Boverkets databas och skriver ut en energideklaration som sedan skickas till dig. Alla åtgärder som presenteras ska vara kostnadseffektiva.

Energiklasser för byggnader

Den 1 januari 2014 fick energideklarationens sammanfattning en ny utformning. Syftet är att göra informationen om byggnaders energianvändning bättre och lättare att förstå.

 

 

 

 

Varmt och skönt!

Energideklarationen ger dig svar på hur du kan sänka dina energikostnader på ett smart sätt. Ni vill ju ha varmt och skönt hemma utan att det kostar onödiga pengar. När du hittat dina energibovar kan du gå vidare med åtgärderna för att få resultat. 

Energideklartionen är ett viktigt dokument när du ska sälja ditt hus eller köpa ett nytt hus. Alla parter tjänar på att göra en energideklaration.

Köparen vet vad som väntar för uppvärmnings- och driftkostnader. Om driften är hög kan du redan vid köpet kalkylera med eventuella åtgärder. Kostnader som kan bli tråkiga överraskningar senare. 

Säljaren kan känna sig trygg som vet vad hen säljer. Och en bra energiklassning på huset kan givetvis försvara en högre köpeskilling. 

Slå en signal om du vill veta mer. Hitta kontaktuppgifter här.