Fuktmätning görs då behov av detta bedöms finnas. Att mäta fukt på några ställen i ett hus innebär inte att hela huset är undersökt. I vissa fall kan det vara högre fukthalt på annat ställe än där mätningarna utfördes. Men att mäta fukthalten där omständigheterna tyder på förhöjd fukthalt rekommenderas. Man kan då mäta på två olika sätt:

1. Man kan mäta i trä och betong m m och få en bestämd fukthalt. Man gör då viss åverkan där mätningen utförs. För att denna mätning ska utföras måste fastighetsägaren samtycka.

2. Man kan även mäta indikativt då kan man hitta områden som har högre fukthalt än det är i intilliggande konstruktioner av samma utförande. Detta görs utan åverkan.

Fuktmätning är ett tilläggsuppdrag och debiteras med 880 kr/timma exklusive moms.

Har du några frågor kring detta med fuktmätning så skriver du enkelt i formuläret här nedan, så svarar jag så snart jag är på kontoret igen. Och jag vet att frågorna kan vara många.