Husbesiktning eller överlåtelsebesiktning är en noggrann undersökning av ett hus.

Varför besiktiga?

Husköpet är kanske ditt livs största affär. Du får reda på  i vilket skick huset är och slipper då obehagliga överraskningar längre fram. Som besiktningsman har jag erfarenhet som den vanlige husköparen saknar och kan därför ge dig en bra beskrivning av husets skick. Anlita mig som besiktningsman och få nytta av min erfarenhet av villabesiktningar.

Vad säger lagen?

Enligt Jordabalken (4:19) har du som köpare skyldighet att noggrant undersöka fastigheten du avser att köpa. Det innebär att alla fel och brister som du kunde upptäckt vid en utförlig kontroll inte kan kallas "dolda fel". Säljaren ska också upplysa om kända fel och brister.

 

Hur går besiktningen till?

En besiktning tar 2-4 timmar.
Efter att vi kommit överens om en tid för överlåtelsebesiktningen skickar jag en uppdragsbekräftelse som du ska läsa före besiktningen.

Besiktningsförfarandet:
  1. En intervju med säljaren om vad som är gjort med huset och en kontroll av de handlingar som kan visas. Handlingar kan vara ritningar, byggnadslov, intyg från sotare andra besiktningsutlåtanden m m.
  2. Genomgång av uppdragsbekräftelsen.
  3. Okulärbesiktning: noggrann undersökning av huset där bl a  grund, fasader, vind och våtutrymmen kontrolleras.
  4. Muntlig genomgång av besiktningsresultatet. Jag lägger extra stor vikt vid denna del.
  5. Besiktningutlåtandet skrivs och skickas till dig.

Jag följer SBR:s (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) modell för  överlåtelsebesiktning.
Du kan läsa mer om överlåtelsebesiktning på SBR